ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
Rs.599.00 INR
1 سال
Rs.699.00 INR
1 سال
Rs.899.00 INR
1 سال
.net
Rs.699.00 INR
1 سال
Rs.699.00 INR
1 سال
Rs.799.00 INR
1 سال
.org
Rs.699.00 INR
1 سال
Rs.699.00 INR
1 سال
Rs.699.00 INR
1 سال
.co.in
Rs.399.00 INR
1 سال
Rs.699.00 INR
1 سال
Rs.699.00 INR
1 سال
.in
Rs.399.00 INR
1 سال
Rs.699.00 INR
1 سال
Rs.699.00 INR
1 سال
.info
Rs.599.00 INR
1 سال
Rs.599.00 INR
1 سال
Rs.599.00 INR
1 سال
.biz
Rs.450.00 INR
1 سال
Rs.450.00 INR
1 سال
Rs.450.00 INR
1 سال
.us
Rs.599.00 INR
1 سال
Rs.599.00 INR
1 سال
Rs.599.00 INR
1 سال
.co.uk
Rs.1570.00 INR
2 سال
Rs.1570.00 INR
2 سال
Rs.1570.00 INR
2 سال
.mobi
Rs.1505.00 INR
1 سال
Rs.1505.00 INR
1 سال
Rs.1505.00 INR
1 سال
.in.net
Rs.199.00 INR
1 سال
Rs.199.00 INR
1 سال
Rs.599.00 INR
1 سال
.net.in
Rs.599.00 INR
1 سال
Rs.599.00 INR
1 سال
Rs.599.00 INR
1 سال
.ws
Rs.1100.00 INR
1 سال
Rs.1100.00 INR
1 سال
Rs.1100.00 INR
1 سال
.tv
Rs.2100.00 INR
1 سال
Rs.2100.00 INR
1 سال
Rs.2100.00 INR
1 سال
.name
Rs.450.00 INR
1 سال
Rs.450.00 INR
1 سال
Rs.450.00 INR
1 سال
.eu
Rs.525.00 INR
1 سال
Rs.525.00 INR
1 سال
Rs.525.00 INR
1 سال
.org.in
Rs.599.00 INR
1 سال
Rs.599.00 INR
1 سال
Rs.599.00 INR
1 سال
.asia
Rs.900.00 INR
1 سال
Rs.900.00 INR
1 سال
Rs.900.00 INR
1 سال
.tel
Rs.1000.00 INR
1 سال
Rs.1000.00 INR
1 سال
Rs.1000.00 INR
1 سال
.co
Rs.2000.00 INR
1 سال
Rs.2000.00 INR
1 سال
Rs.2000.00 INR
1 سال
.com.au
Rs.1780.00 INR
2 سال
Rs.1780.00 INR
2 سال
Rs.1780.00 INR
2 سال
.me
Rs.1150.00 INR
1 سال
Rs.1150.00 INR
1 سال
Rs.1150.00 INR
1 سال
.de
Rs.699.00 INR
1 سال
Rs.699.00 INR
1 سال
Rs.699.00 INR
1 سال
.ca
Rs.960.00 INR
1 سال
Rs.960.00 INR
1 سال
Rs.960.00 INR
1 سال
.ind.in
Rs.549.00 INR
1 سال
Rs.549.00 INR
1 سال
Rs.549.00 INR
1 سال
.cc
Rs.1380.00 INR
1 سال
Rs.1380.00 INR
1 سال
Rs.1380.00 INR
1 سال
.ru
Rs.499.00 INR
1 سال
Rs.499.00 INR
1 سال
Rs.499.00 INR
1 سال
.education
Rs.1495.00 INR
1 سال
Rs.1495.00 INR
1 سال
Rs.1495.00 INR
1 سال
.agency
Rs.1495.00 INR
1 سال
Rs.1495.00 INR
1 سال
Rs.1495.00 INR
1 سال
.email
Rs.1495.00 INR
1 سال
Rs.1495.00 INR
1 سال
Rs.1495.00 INR
1 سال
.company
Rs.1495.00 INR
1 سال
Rs.1495.00 INR
1 سال
Rs.1495.00 INR
1 سال
.holiday
Rs.2995.00 INR
1 سال
Rs.2995.00 INR
1 سال
Rs.2995.00 INR
1 سال
.expert
Rs.2995.00 INR
1 سال
Rs.2995.00 INR
1 سال
Rs.2995.00 INR
1 سال
.guru
Rs.1995.00 INR
1 سال
Rs.1995.00 INR
1 سال
Rs.1995.00 INR
1 سال
.builders
Rs.1995.00 INR
1 سال
Rs.1995.00 INR
1 سال
Rs.1995.00 INR
1 سال
.florist
Rs.1995.00 INR
1 سال
Rs.1995.00 INR
1 سال
Rs.1995.00 INR
1 سال
.academy
Rs.1995.00 INR
1 سال
Rs.1995.00 INR
1 سال
Rs.1995.00 INR
1 سال
.club
Rs.1195.00 INR
1 سال
Rs.1195.00 INR
1 سال
Rs.1195.00 INR
1 سال
.shiksha
Rs.1195.00 INR
1 سال
Rs.1195.00 INR
1 سال
Rs.1195.00 INR
1 سال
.xyz
Rs.199.00 INR
1 سال
Rs.799.00 INR
1 سال
Rs.799.00 INR
1 سال
.online
Rs.2995.00 INR
1 سال
Rs.2995.00 INR
1 سال
Rs.2995.00 INR
1 سال
.pro
Rs.1300.00 INR
1 سال
Rs.1300.00 INR
1 سال
Rs.1300.00 INR
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains